Εισαγωγή


Το σπίτι του Αλέκου Ροδάκη στην Αίγινα είναι ένα αγροτικό σπίτι, γνωστό ως εξαίρετο δείγµα λαϊκής αρχιτεκτονικής πριν από το 1907. Η πρώτη αναφορά πραγµατοποιήθηκε από τον Γερµανό αρχαιολόγο Adolf Furtwangler, ενώ στην Ελλάδα έγινε γνωστό από τον Δηµήτρη Πικιώνη ο οποίος παρότι δεν έγραψε κάποιο σχετικό κείµενο, το µελέτησε µε σχέδια και λεπτοµερείς αποτυπώσεις, µ’ έναν τρόπο µοναδικό, όπως φαίνεται στα σκίτσα και τις φωτογραφίες που περιλαµβάνονται στα αρχεία της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη.

Ο Δημήτρης Πικιώνηςγια το σπίτι του Ροδάκη


Ο Δηµήτρης Πικιώνης (1887-1968) φαίνεται να µελετά και να αποτυπώνει σε σκίτσα το σπίτι του Ροδάκη το 1912, ανάµεσα σε άλλα λαϊκά σπίτια της Αίγινας, µε την επιστροφή του στην Ελλάδα από τις σπουδές ζωγραφικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης που πραγµατοποίησε στο Παρίσι, και πριν από αυτό στο Μόναχο, αφού είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο ΕΜΠ ως πολιτικός µηχανικός (1908). Στη συνέχεια ίσως να το επισκέπτεται µε φοιτητές του κατά την περίοδο 1921-1930 ως επιµελητής του Αναστάσιου Ορλάνδου και µεταγενέστερα ως έκτακτος καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.Το 1930 εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής αναλαµβάνοντας την έδρα της Διακοσµητικής. Ανάµεσα στους φοιτητές του περιλαµβάνεται ο Γιώργος Κανδύλης, εξ ου και η µαρτυρία του για την προτροπή του Πικιώνη να επισκεφτεί την Αίγινα και το συγκεκριµένο σπίτι, πράγµα που έκανε το 1933.
Ως αυτοτελές έργο το σπίτι του Ροδάκη παρουσιάσθηκε µε υλικό απεικόνισης που φέρεται να παραχωρήθηκε από τον Πικιώνη στον Klaus Vrieslander στο βιβλίο που δηµοσίευσε το 1934 µε τίτλο «Ένα λαϊκό σπίτι στην Αίγινα».Στην επανέκδοση του βιβλίου των Vrieslander και Καΐµη (1997) προστίθενται ένα ολιγόλογο προλογικό σηµείωµα του Άρη Κωνσταντινίδη, µία εισαγωγή «Μεταξύ λόγου κειµένου και εικόνας» του Δηµήτρη Φιλιππίδη και ένα επίµετρο «Ένα λαϊκό σπίτι στην Αίγινα: συµπτώσεις και παράδοξα» του επιµελητή της έκδοσης Μισέλ Φάις.

Ο Γεώργιος Κανδύληςγια το σπίτι του Ροδάκη


Ήταν στο 1933. Ήμουν 20 ετών και σπούδαζα αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Ο άνθρωπος που με έστειλε για να μάθω περισσότερα για αυτό το σπίτι ήταν ο καθηγητής μου, ένας εκπληκτικός δάσκαλος, φιλόσοφος, ζωγράφος, ποιητής, τα πάντα εκτός από έναν αρχιτέκτονα με την κλασσική έννοια του όρου: Ο Δημήτρης Πικιώνης. Καθ’ οδόν, έκανα ερωτήσεις. Οι άνθρωποι απαντούσαν:- Το σπίτι με τα αγάλματα; ... Αγάλματα; Γιατί όχι ! Τελικά κατάφερα να βρω το δρόμο για το σπίτι που ήταν πλήρως ενταγμένο στην ομορφιά του τοπίου. Είδα έναν γέρο παλιά αγρότη.

Rodakis


House